Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

 

25.5.2018 - GDPR

Insolvenční správce poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji nakládá v souladu s platnými právními předpisy. Společnost je správcem a zpracovatelem  osobních údajů. Tímto dokumentem poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a o jejich souvisejících právech a povinnostech.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s činností dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ( dále jen GDPR) ke stažení níže: 

 

Informace - GDPR.pdf

 


 

Novela insolvenčního zákona platná od 1.7.2017 ukládá insolvenčnímu správci povinnost deponovat šestinásobek odměny, a to jako opatření pro případ, že dlužník nebude plnit své povinnosti a dojde k zastavení řízení. Uvedená povinnost se vztahuje i na řízení zahájená před datumem 1.7.2017. Z prostředků sražených z příjmu dlužníka je tak správce povinen nejdříve deponovat prostředky na odměnu a teprve poté vyplatit výživné. Nedochází tedy ke snížení výživného, ale pouze k dočasnému odkladu jeho výplaty. Po dobu zákonem nařízení deponace se nehradí nejen výživné, ale ani pohledávky nezajištěných věřitelů.

Aktuálně k prodeji

Prodej nemovitého majetku - rodinného domu - mimo dražbu - nejvyšší nabídce

Prodej souboru movitého majetku - RUPA TEXTIL s.r.o. (dříve NYKLÍČEK a spol. s r.o.)

Nabídka prodeje movitého majetku - STARŠÍ STAVEBNÍ MATERIÁL

Prodej pohledávky - položka č. 3 soupisu MP

Prodej pohledávky - položka č. 12 soupisu MP