Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

Prodej nemovitého majetku mimo dražbu - garáž - nejvyšší nabídce

.
.

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce dlužníka Karla Kouřílka (insolvenční řízení vedené pod sp.zn. KSPA 53 INS 25659/2019 - Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích), nabízí k prodeji:

pozemek č. 7843, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če - garáž
vše zapsáno na LV č. 9584 pro katastrální území Pardubice, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.
Součástí tohoto zpeněžení je i přídatné spoluvlastnictví v podobě spoluvlastnických podílů na přístupových cestách v areálu garáží, konkrétně jde o:
- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/607 na parc. č. st. 8011, LV č. 67987, obec Pardubice, Katastrální území Pardubice.
- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/607 na stavbě bez čp. nacházející se na par. č. st. 8011 (LV 67987), LV č. 68813, obec Pardubice, Katastrální území Pardubice.
- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/607 na parc. č. 2442/4, LV č. 70883, obec Pardubice, Katastrální území Pardubice.
- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/607 na parc. č. 2438/3, LV č. 71975, obec Pardubice, Katastrální území Pardubice.
- spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/607 na parc. č. st. 7600, st. 8578, 2442/12, 2442/13, 2444/4, 2444/5, 2444/6, 2444/14, 2444/15, 2444/16, 2444/17, LV č. 74071, obec Pardubice, Katastrální území Pardubice.

Prohlídka je možná po předchozí dohodě.

Minimální cena byla stanovena, v souladu s pokynem zajištěného věřitele, znaleckým posudkem na částku 120.000,- Kč.

Podmínky prodeje:
Nabídky zasílejte elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru vybranému zájemci a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu kupní smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušit a insolvenční správce si současně vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

 
Powered by Phoca Cart