Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

Prodej nemovitého majetku - rodinného domu - mimo dražbu - nejvyšší nabídce

Prodej nemovitého majetku - rodinného domu - mimo dražbu - nejvyšší nabídce

.
.

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce dlužníků: Radka a Vlastimil Ulmanovi (insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSHK 35 INS 14701 / 2020 u Krajského soudu v Hradci Králové), nabízí k prodeji:

Parcela č. p. St. 51 o výměře 866 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Psinice, č.p. 45, zem. usedlost, parcela č. p. 79 o výměře 251 m2, zahrada, vše zapsáno na LV č. 383 pro katastrální území Psinice, obec Libáň, vedený u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín (dále jen „nemovitosti“).

Nemovitosti jsou obývaný dlužníky.

Minimální cena byla stanovena, v souladu s pokyny zajištěných věřitelů, znaleckým posudkem č. 11870-1648/2020 ze dne 18. 8.2020, vyhotoveného společností XP invest, s.r.o., na částku 1.220.000,- Kč.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší/nejvýhodnější nabídce. Nabídky zasílejte elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.

Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o vyhodnocení nabídek vybranému zájemci a výzvy k uzavření kupní smlouvy, spolu se zasláním návrhu kupní smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.

Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušit a insolvenční správce si současně vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Nabídka prodeje nemovitostí je v trvání 19.7.2021-19.8.2021. K později učiněným nabídkám nebude přihlíženo.

Příloha: Znalecký posudek

 

 
Powered by Phoca Cart