Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

Prodej nemovitého majetku - spoluvl. podíl 1/2 - v k.ú. Raspenava

Prodej nemovitého majetku - spoluvl. podíl 1/2 - v k.ú. Raspenava

.
.

Prodej mimo dražbu - nejvyšší nabídce

Insolvenční správci, v.o.s.,., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníků: Roman Červinka a Yveta Červinková v rámci insolvenčního řízení vedeném pod sp. zn. KSLB 82 INS 4097 / 2020  u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci.

Předmět prodeje:

Konkrétně jde o zpeněžování pol. č. 1 soupisu majetkové podstaty (spoluvlastnický podíl na nemovitosti  - podílu ve výši id. ½ na pozemku 2076/2, zapsané na LV 742, k. ú. Raspenava).

K prodávaným nemovitým věcem byl vypracován znalecký posudek, který je přílohou inzerce a zájemci se tak mohou se stavem nemovité věci seznámit.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální nabídková cena dle znaleckého posudku činí 60.000,- Kč.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 7.4.2023 na adresu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) nabídku kupní ceny a způsob financování.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s převodem a nabytím hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.

 
Powered by Phoca Cart