Na Míčánce 1044/39, 160 00 Praha 6 +420 774 039 816 kancelar@insolvence-is.cz

Nabídka prodeje pohledávky - směnka vlastní

Nabídka prodeje pohledávky - položka č. 4 soupisu majetkové podstaty dlužníka: Bielesz Andrzej, insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSOS 12 INS 9839 / 2021

Konkrétně jde o:

pohledávku z titulu vystavené směnky vlastní ze dne 10.9.2013 na částku 2.000.000,- Kč za směnečníkem Daniel Bojko, nar. 14.6.1987, bytem Bukovec 87, 739 95 Bukovec. Zveřejněno v insolvenčním rejstříku, oddíl B-8 dne 19.11.2021.

Pohledávka je vymáhána Návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu ze dne 7.9.2021 u Krajského soudu v Ostravě. Originál směnky je založen u tohoto soudu. Aktuálně je řízení ve fázi projednání podaných námitek proti Směnečnému platebnímu rozkazu č.j. 27 Cm 44/2021-20 ze dne 2.2.2022.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě č. j. 27 Cm 44/2021-163 ze dne 8.6.2023 byl směnečný platební rozkaz č.j. 27 Cm 44/2021-20 ze dne 2. února 2022 ponechán v platnosti.

AKTUALIZACE: Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 27 Cm 44/2021-163 ze dne 8.6.2023 bylo žalovaným podané odvolání.

Krajský soud v Ostravě výrokem V. usnesení č. j. KSOS 12 INS 9839/2021-B-10 určil k vydání ke zpeněžení výše uvedený majetek a usnesením č. j. KSOS 12 INS 9839/2021–B-12 vyslovil souhlas s prodejem mimo dražbu a určil podmínky prodeje pohledávky.

Nabídky zasílejte elektronicky nejpozději do 15.09.2023 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru vybranému zájemci a výzvy k uzavření smlouvy o postoupení pohledávky spolu se zasláním návrhu smlouvy o postoupení pohledávky, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušit a insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu. Úplata za postoupení musí být uhrazena před, nebo nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.

 
Powered by Phoca Cart

Aktuálně k prodeji

Prodej nemovitého majetku v k.ú. Vyšetice - trvalý travní porost

Prodej spoluvlastnického podílu na nemovitostech o velikosti ideální 1/2 - k.ú. Merklín u Karlových Var

Nabídka prodeje nemovitého majetku - pozemku - k.ú. Kateřinice u Vsetína

Nabídka prodeje pohledávky - směnka vlastní