Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

Prodej pohledávky - položka č. 3 soupisu MP - IVA Roztoky s.r.o. v likvidaci

.
.

Jde o pohledávku z majetkové podstaty dlužníka IVA Roztoky s.r.o. v likvidaci - KSPH 60 INS 8901 / 2020:

Exekuční řízení oprávněného: IVA Roztoky s.r.o. v likvidaci, se sídlem Přemyslovská č.p. 1189, Roztoky, PSČ: 252 63, IČ: 61678058 proti povinnému: Dvořák Martin, bytem Libníč č.p. 85, Libníč, PSČ: 373 71, RČ: 761222/1683 ve výši 2.190.788,00 Kč. Vedeno EXEKUTORSKÝM ÚŘADEM Praha 10 – soudní exekutor Mgr. Bednář Richard, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, pod sp. zn. 003 EX 530/06.

Zveřejněno na listu B -3 dne 31.8.2020.

Nabídky zasílejte elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 19.12.2021. Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru vybranému zájemci a výzvy k uzavření smlouvy o postoupení pohledávky spolu se zasláním návrhu smlouvy o postoupení pohledávky, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu. Úplata za postoupení musí být uhrazena před, nebo nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.  Při podpisu bude předán originál rozhodnutí včetně vyznačené doložky právní moci.

 
Powered by Phoca Cart