Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

Prodej ochranné známky ZAJDO Transport Logistics s.r.o.

Prodej ochranné známky ZAJDO Transport Logistics s.r.o.

.
.

Prodej mimo dražbu - nejvyšší nabídce – záměr zpeněžení

 

Insolvenční správci, v.o.s., insolvenční správce, zveřejňuje záměr zpeněžení níže uvedeného majetku dlužníka ZAJDO Transport Logistics s.r.o., IČ: 29316120, v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSBR 32 INS 19228 / 2016 u Krajského soudu v Brně

Předmět záměru prodeje:

ZAJDO.png

Ochranná známka: číslo zápisu 334954, Druh známky: kombinovaná.

Výpis z rejstříku ochranných známek je přílohou tohoto inzerátu, včetně znázornění ochranné známky.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Realizace zpeněžení (podpis Kupní smlouvy) bude následně po schválení nabídek věřitelským výborem, resp. insolvenčním soudem, dle jeho usnesení o prodeji mimo dražbu. Provedení změny zápisu (vlastnictví) v registru ochranných zámek proveden nabyvatel do 14 dní od podpisu kupní smlouvy.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 30.11.2022:

na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) označení položek a nabídku kupní ceny.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.

Ke stažení: Výpis z rejstríku ochranných známek

 
Powered by Phoca Cart