Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

Nabídka prodeje pohledávky - směnka vlastní

.
.

Položka č. 4 soupisu majetkové podstaty dlužníka: Bielesz Andrzej, insolvenčním řízení vedené pod sp. zn. KSOS 12 INS 9839 / 2021

Konkrétně jde o:

pohledávku z titulu vystavené směnky vlastní ze dne 10.9.2013 na částku 2.000.000,- Kč za směnečníkem Daniel Bojko, nar. 14.6.1987, bytem Bukovec 87, 739 95 Bukovec. Zveřejněno v insolvenčním rejstříku, oddíl B-8 dne 19.11.2021.

Pohledávka je vymáhána Návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu ze dne 7.9.2021 u Krajského soudu v Ostravě. Originál směnky je založen u tohoto soudu. Aktuálně je řízení ve fázi projednání podaných námitek proti Směnečnému platebnímu rozkazu č.j. 27 Cm 44/2021-20 ze dne 2.2.2022.

Krajský soud v Ostravě výrokem V. usnesení č. j. KSOS 12 INS 9839/2021-B-10 určil k vydání ke zpeněžení výše uvedený majetek a usnesením č. j. KSOS 12 INS 9839/2021–B-12 vyslovil souhlas s prodejem mimo dražbu a určil podmínky prodeje pohledávky: a to nejvyšší nabídce za podmínky úhrady kupní ceny před nebo při podpisu kupní smlouvy a náklady na zpeněžení nepřesáhnou zákonný limit ve smyslu ust. § 298 odst. 4 IZ.

Nabídky zasílejte elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru vybranému zájemci a výzvy k uzavření smlouvy o postoupení pohledávky spolu se zasláním návrhu smlouvy o postoupení pohledávky, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušit a insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu. Úplata za postoupení musí být uhrazena před, nebo nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky.

 
Powered by Phoca Cart