Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

Opakovaný prodej pohledávky z majetkové podstaty dlužníka NS Invest a.s.

.
.

Prodávající insolvenční správce tímto vyhlašuje podmínky k předložení cenové nabídky na Předmět prodeje specifikovaný níže. Na zájemce, jehož cenová nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude převedeno vlastnické právo k Předmětu prodeje, a to v souladu s níže přiloženými podmínkami.

Podmínky prodeje a vzorová smlouva o postoupení pohledávky jsou přílohou tohoto inzerátu.

 

Příloha:

Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky NS Invest - OPAKOVÁNÍ

Vzor smlouvy o postoupení pohledávky - Příloha podmínek prodeje - OPAKOVÁNÍ

 
Powered by Phoca Cart