Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

Aktuálně k prodeji

Prodej pohledávky - položka č. 12 soupisu MP

Prodej pohledávky - položka č. 3 soupisu MP

Prodej nemovitého majetku mimo dražbu - garáž - nejvyšší nabídce

Prodej automobilu Volkswagen LT 28 mimo dražbu - nejvyšší nabídce.