Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

Aktuálně k prodeji

Prodej nemovitého majetku - rodinného domu - mimo dražbu - nejvyšší nabídce

Prodej souboru movitého majetku - RUPA TEXTIL s.r.o. (dříve NYKLÍČEK a spol. s r.o.)

Nabídka prodeje movitého majetku - STARŠÍ STAVEBNÍ MATERIÁL

Prodej pohledávky - položka č. 3 soupisu MP

Prodej pohledávky - položka č. 12 soupisu MP