Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

Aktuálně k prodeji

Prodej pohledávky - položka č. 12 soupisu MP

Prodej movitého majetku mimo dražbu - nejvyšší nabídce