Na Míčánce 1044/39, 160 00 Praha 6 +420 774 039 816 kancelar@insolvence-is.cz

Nabídka prodeje spoluvlastnického podílu 1/3 na nemovitém majetku, k.ú. Mostkovice

Prodej mimo dražbu - nejvyšší nabídce

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce dlužníka: Musil Stanislav, insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSBR 32 INS 23907 / 2020 nabízí k prodeji nemovitý majetek:

Spoluvlastnický podíl id. 1/3 na parcele č.192 o výměře 467 m2, zahrada, zapsáno na LV 713, obec a kat. území Mostkovice.

Minimální nabídková cena 49.000,- Kč, byla stanovena dle znaleckého posudku č. 13019-241/2021, zpracovaný XP invest, s. r. o., ze dne 12.02.2021.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální doporučená nabídková cena dle výše uvedeného ocenění.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 27.05.2024 na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ/dat. nar., sídlo /bydliště, telefonní kontakt), nabídku kupní ceny a způsob financování (vlastní zdroje, hypotéka atd.), jinak nebude nabídka zahrnuta do výběrového řízení!

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné! Pokud tedy nedojde k uzavření kupní smlouvy s vybraným zájemcem, bude osloven zájemce další v pořadí, když insolvenční správce bude následně vymáhat rozdíl v kupní ceně vzniklý mezi odvolanou nabídkou a další v pořadí, resp. „škodu tím vzniklou“, s ohledem na toto upozornění.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem a převodem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.

Příloha:  Znalecký posudek

 
Powered by Phoca Cart

Aktuálně k prodeji

Nabídka prodeje vozidel

Nabídka prodeje spoluvlastnického podílu 1/3 na nemovitém majetku, k.ú. Mostkovice

Nabídka prodeje nemovitého majetku - rodinného domu - k.ú. Kelč – Nové Město