Insolvenční správci, v.o.s.

insolvenční správce

Ostatní majetek

Prodej pohledávky - položka č. 12 soupisu MP

Jde o pohledávku z majetkové podstaty dlužníka Nicod, s. r. o. - MSPH 79 INS 7477 / 2010 (v IR pod B-123) za odvolaným insolvenčním správcem a společníky veřejné obchodní společnosti.

Prodej pohledávky - položka č. 3 soupisu MP

 
Powered by Phoca Cart